Målarbok Viking

”Viking” – en målarbok för barn mellan 5 & 14 år

framsida

Framsidan

Målarboken ”Viking” är tänkt att ge barn en möjlighet att vara medskapande i historien. Genom att först se en utställning och sedan ta med sig bilder hem att färglägga och prata om så blir museibesöket, och därmed historien, något man kan fördjupa sig i och samtala om, under en längre tid. Självklart kan det även upplevelsen gå åt andra hållet: färglägg ett fynd och hitta det sedan på museet – lite som en skattjakt där man får färglägga kartan själv.

Målarboken är gjord utifrån de fynd och tolkningar som är aktuella idag, men stor frihet har använts för att skapa bilder som både är spännande att färglägga och har ett pedagogiskt upplägg. Tanken är att vara rimligt historiskt korrekt, en intressant och positiv upplevelse, men att vara det utan pekpinnar. Genom ett tätt samarbete med många olika yrkesverksamma har ”Viking” skapat sin egen nisch av lekfull pedagogik där förhoppningen är att verka för ett fördjupat intresse i historia.

 

Den här målarboken är gjord med hjälp av många olika personers kunskaper och åsikter, i samtal med pedagoger och arkeologer, historieintresserade föräldrar och konstnärer.

Med pedagoger har det diskuterats motiv, antal sidor och hur komplicerade bilderna bör vara. De enklare bilderna fungera fint för barn redan i femårsåldern, och de något mer avancerade tilltalar äldre barn, men även vuxna. Flera arkeologer och museipedagoger har hjälpt till med att granska idéerna och fynden, men stor frihet har givits vid utformningen för att skapa en möjlig kontext till fynden, snarare än att göra en lärobok. Historieintresserade föräldrar har funderat, pratat, tänkt på vad deras barn tycker om och vad de tycker om att göra tillsammans. Konstnärer har tillfrågats om papper, och testat både vikt, nyans och kvalitet.

 

 

uppslag

Ett av uppslagen, en pojke och hans hund. Känner du igen några fynd? (Tips: Oseberg, Mästemyr och Gros Raden.)

Ålder: 5-14 år

Antal sidor: 24

Målarboken är gjord i kraftigt papper i hög kvalitet, med matt, lackerat omslag för bättre hållbarhet.

Språk: Ordet ”målarbok” på omslaget, introtext och kort text om vikingar skrivet på åtta olika språk: svenska, danska, norska, engelska, franska, italienska, tyska och ryska.